Kind- en Oudergym


Voor peuters van 2 – 4 jaar, om een geschikte basis te leggen voor goed bewegen op latere leeftijd.

Samen met de (groot)ouder word het kind door de leiding,  basale bewegingsvormen met materiaal aangeboden. Vervolgens bouwen de ouders een klim/klautercircuit op om daar met eigen kind van te genieten. Kind en ouder zijn een klein uur actief op de sportvloer!  Ter afsluiting van de les, allen zittend in een kring, worden de namen van de sportgenootjes geoefend en  kinderliedjes gezongen.

Helaas is er dit schooljaar geen kind- en oudergym vanwege een tekort aan sportaccomadatie  in Bunnik. Wij hopen ooit weer de lessen aan te kunnen bieden. 

Voor deelname aan dit uur kunt je je aanmelden bij PS Sport via het contactformulier, per mail of telefoon. Je meld je peuter aan voor een seizoen welke half jaarlijks is ( van januari – juli en september t/m december). Je betaalt vanaf het moment van meedoen. De lessen kosten rond de € 5,50 per keer en tijdens schoolvakanties is er geen les.